Liên kết nhanh
 • BGH_7a44186c45
 • Dia-GDCD_dbdf2e4863
 • Hoa_5fb5fac5f9
 • Ly_dc2a2db966
 • Ngoai_ngu_866d89f59d
 • Sinh_cf8f498ed8
 • Su_05676f72c9
 • TD_2ae81fc089
 • Tin_3736c78473
 • toan_d59d47301e
 • van_phong_807e1ca5ff
 • Van_dc822585f9
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Châu Văn Liêm là đào tạo học sinh THPT chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và ứng dụng công nghệ tiên tiến đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Bản đồ vị trí
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 9
Tháng 11 : 767
Tháng trước : 721

Trường THPT Châu Văn Liêm

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.885.937 - Email: thptchauvanliem.chomoi@angiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi EduPortal