Ban lãnh đạo
 • Võ Nguyên Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0974116779
  • Email:
   vonguyentrungnhc@gmail.com
 • Trần Minh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0978675128
  • Email:
   tranminhvucvl@gmail.com
 • Nguyễn Quang Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0919391678
  • Email:
   nguyenquangminhcvl@gmail.com
 • Trần Võ Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0983162364
  • Email:
   tranvotrinh84@gmail.com

Trường THPT Châu Văn Liêm

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.885.937 - Email: thptchauvanliem.chomoi@angiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi EduPortal