Ban lãnh đạo
 • Lâm Thị Kim Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Văn Phòng
  • Điện thoại:
   0939670320
  • Email:
   lamkimlect@gmail.com

Trường THPT Châu Văn Liêm

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.885.937 - Email: thptchauvanliem.chomoi@angiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi EduPortal