LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NGÀY 35/3/2018 TRƯỜNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NGÀY 35/3/2018 TRƯỜNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Tài nguyên

Trường THPT Châu Văn Liêm

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.885.937 - Email: thptchauvanliem.chomoi@angiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi EduPortal